Yeah, yeah...but mister,but.. - shut up you lil whore, yeah, yeah...