My Current Rack LEFT

My Current Rack LEFT

My Current Rack LEFT (copy)

My Current Rack LEFT (copy)

My Current Rack LEFT after shuffle

My Current Rack LEFT after shuffle

My Eurorack Right

My Eurorack Right

My Eurorack Right (if PSU3 was installed powering bottom left row)

My Eurorack Right (if PSU3 was installed powering bottom left row)

My Eurorack Right after shuffle

My Eurorack Right after shuffle