Doepfer Glitch Pressure (copy)

Doepfer Glitch Pressure (copy)

Doepfer Glitch Pressure (copy) (copy)

Doepfer Glitch Pressure (copy) (copy)

Mantis Case

Mantis Case

Mantis Case (copy)

Mantis Case (copy)

Mother Quad Stack

Mother Quad Stack

Mother Quad Stack (copy)

Mother Quad Stack (copy)

My unbaked Eurorack

My unbaked Eurorack

Tip Top Audio Rack (copy)

Tip Top Audio Rack (copy)

Tip Top Audio Rack (copy) (copy) (copy)

Tip Top Audio Rack (copy) (copy) (copy)